Referenties

Zij kozen voor Carsulae

KPN, Schiphol en Garmin. Drie klanten waar Carsulae omvangrijke, maar belangrijker nog: succesvolle projecten voor realiseerde. Hieronder leest u kort over een aantal van onze uitdagingen. We gaan graag met u in gesprek om vrijblijvend uw projectvraag te bespreken. Neem contact op voor een afspraak, meer informatie of als u vragen heeft.

Realisatie mobiel netwerk t.b.v. Slimme Meters

Klant(en)
Alliander, Stedin en KPN.

Doelstelling
Ingebruikname voor de grootschalige uitrol start.

Doorlooptijd 
Harde deadline.

Doelgroep/gebruiker   
Utility Connect.

Realisatie 
Een landelijk dekkend mobiel netwerk voor het uitlezen van slimme meters is in mei 2015 opgeleverd. Startend bij het vaststellen van de architectuur tot volledig oplevering duurde dit 18 maanden. Door realistisch te plannen en bij te sturen is het gelukt de ambitieuze doelstelling van Alliander en Stedin te halen.

 

Netwerkmigratie voor het volledige Schipholterrein

Klant(en)
Schiphol.

Doelstelling
Nieuw netwerk voor elk gebouw op het Schipholterrein.

Doorlooptijd 
Geen harde deadline, wel zo snel mogelijk.

Doelgroep/gebruiker   
Medewerkers Schiphol.

Realisatie 
Voordat Carsulae bij het project werd betrokken zat het al jaren op slot, zonder enige vooruitgang. Wij realiseerden de volledige migratie, in samenwerking met geselecteerde partners, naar het nieuwe netwerk binnen 18 maanden. Onze gedegen voorbereiding leidde tot een specifiek draaiboek per gebouw. Vervolgens kreeg elk gebouw in één nacht nieuwe bekabeling en netwerkonderdelen, zonder overlast voor de gebruikers. In totaal migreerden we het netwerk in meer dan 200 gebouwen, met in totaal ruim 21.000 werkplekken.

Korte doorlooptijd voor productlancering Garmin

Klant(en)
Garmin

Doelstelling
Introductie Garmin van het Nüvilink navigatiesysteem voor de Nederlandse markt.

Doorlooptijd
Een harde deadline, productintroductie moet voor kerstmis afgerond zijn.

Doelgroep/gebruiker 
Consumenten.

Realisatie 
Carsulae bracht de doorlooptijd van het project terug van 18 naar 6 maanden door terug te gaan naar de essentie. We verzorgden het complete projectmanagement en leverden binnen de gestelde termijn. Met de implementatie van de Nüvilink infrastructuur zijn voor Garmin nieuwe productenintroducties mogelijk geworden.

Interim management voor een Nummerinformatiedienst

Klant(en) 
Nummerinformatiedienst

Doelstelling
Het inkopen en beschikbaar maken van nummerinformatie.

Doorlooptijd
Geen harde deadline, wel zo snel mogelijk.

Doelgroep/gebruiker   
CallCenter medewerkers en consumenten via website

Realisatie 
Carsulae verzorgde het management van een nummerinformatiedienst op interim basis. We creëerden de afdeling Content en Technology, die als doel heeft om telefoonnummers te verkrijgen en beschikbaar te stellen aan klanten. Daarnaast begeleidden we de ontwikkeling en het beheer van de benodigde websites en applicaties.

Begeleiding productontwikkeling van slimme energiemeters

Klant(en) 
Nationaal energiebedrijf en een nationale telefoonoperator.

Doelstelling
Ontwikkeling slimme meterdienst die communiceert via een mobiele dataverbinding

Doorlooptijd

 Doelgroep/gebruiker 
Energiemaatschappij (netbeheerder)

Realisatie
Carsulae leverde het projectmanagement voor het ontwikkelen  van een communicatiedienst ten behoeve van slimme energiemeters. Consumenten kunnen hun energieverbruik online monitoren en worden zich zo bewust van bespaarmogelijkheden. Onze projectmanager was de verbindende factor tussen het energiebedrijf en de telefoonoperator. Hij begeleidde bovendien de ontwikkeling van management software om de kosten en het dataverbruik te beheersen.

Europese aanbesteding voor slimme meterdienst

Klant(en)      Nationale telefoonoperator.

Doelstelling
Winnend beantwoorden van een Europese aanbesteding

Doorlooptijd
8 weken

  Realisatie      Carsulae beantwoordde de aanbesteding, die ruim 160 specifieke criteria bevatte. De succesvolle beantwoording leverde de telefoonoperator een contract met een waarde van meer dan 10 miljoen euro op.
Na dit succes is Carsulae gevraagd ook de implementatie voor de telefoonoperator uit de voeren.

Snelle outsourcing voor telecomoperator

Klant(en)      Nationale telecomoperator.

Doelstelling
Outsourcing van een bedrijfsonderdeel

Doorlooptijd 
2 maanden.

Realisatie
Carsulae managede de outsourcing van een geïntegreerd bedrijfsonderdeel. Voor de volledige ontvlechting en verkoop van het onderdeel kregen we 2 maanden de tijd. De snelle en succesvolle realisatie is te danken aan onze focus, duidelijke afspraken en transparante werkwijze.

Forse kostenbesparing bij pakketdienst dankzij interim management

Klant(en) 
Nationale pakketdienst.

Doelstelling
Verbetering financiële positie via interim management.

Doorlooptijd
Enkele maanden

Doelgroep/gebruiker
Koeriersbedrijven

Realisatie      
Carsulae gebruikte de Business Building Blocks om alle verbetermogelijkheden snel in beeld te brengen. Op basis van de analyse en uitgevoerd als interim management opdracht verbeterden we de kwaliteit van de nachtlijn, optimaliseerden we de route van de nachtlijn en trainden we de planningsafdeling op efficiëntie.

Volledig inrichten en ingebruikname van een callcenter

Klant(en) 
Landelijke nummerinformatiedienst.

Doelstelling
De volledige inrichting en het ingebruikname van een callcenter managen. 

Doelgroep/gebruiker 
Consumenten.

Realisatie 
Carsulae voerde het projectmanagement voor het opzetten van een callcenter. Zo richtten we onder andere de infrastructuur en de applicaties in, leidden de telefoonoperators op, ontwikkelden callscripts en voerden pilots uit.