Projectmanagement

project-management-sProjecten de baas

Carsulae projectmanagement eindigt altijd in de succesvolle en tijdige oplevering van uw project. Wereldwijd heeft slechts 7% van alle projecten kans van slagen. Bij Carsulae ligt dat percentage vooralsnog op 100%, dankzij onze methode om projecten te structureren. Ervaring leert dat de drie belangrijkste aandachtspunten daarbij zijn:
-    een allesomvattende structuurplanning
-    intern en extern leiding geven aan teams van professionals
-    constructief omgaan met tegenslag

Geen tijd-, maar structuurplanning

Met onze structuurplanning leggen we bloot hoe uw project kan slagen. Carsulae begint niet bij de deadline, maar bij de bouwstenen. Pas als u weet welke bouwstenen u nodig heeft, wanneer die geleverd worden en of ze aan al uw behoeftes voldoen, heeft u een duidelijke projectstructuur. En een haalbare einddatum. Ligt die na uw streefdatum? Dan zoeken we een andere aanpak die sneller, eenvoudiger of efficiënter werkt.

Internationale teams

Samenwerking is binnen elk project een factor van betekenis. Vooral als uw team uit professionals met verschillende talen en achtergronden bestaat. Daarom gebruiken we de Belbin methodiek om een sterk team samen te stellen. Via deze methode wordt snel duidelijk aan welk profiel mensen voldoen. Wie is de leider, de teruggetrokken techneut of de bindende factor? Het structureren van (internationale) teams is één van onze specialismen.

Profiteren van tegenslag

Elk project kent tegenslag, dat is een feit. Carsulae is zo succesvol, deels doordat we op tegenslag anticiperen en het flexibel ombuigen naar uw voordeel. Lees meer over het effect van Carsulae bij onze referenties.

Neem contact op met uw vraag of project. We vertellen u graag wat we voor u kunnen betekenen.