Agile projecten - bewegelijke projecten?

Vaak wordt er gevraagd om Agile project methoden. De grote vraag is dan ‘wat is Agile?’ en ‘wanneer passen we Agile projectmanagement toe?’.

Beschrijving Agile projectmanagement

Agile projectmanagement is een methode die gericht is op een specifiek type project. Projecten die geoptimaliseerd zijn voor risico’s, klant focus, veranderlijkheid en snelheid. Dit in tegenstelling tot andere project methodes die geoptimaliseerd zijn voor onder andere omvang, complexiteit, kosten, kwaliteit en scope. Om echt te begrijpen hoe we een prestaties meten in Agile project management moeten we de onderliggende waarden begrijpen.

Kernwaarden Agile projectmanagement

In 2001 is in het Agile Manifesto beschreven wat de 4 kernwaarden van Agile zijn. (1) klant interactie boven contract onderhandeling (2) werkende software boven uitgebreide documentatie (3) individuen en interactie boven processen en tools en (4) inspelen op verandering boven het volgen van een plan


Samengevat betekent dit: klanttevredenheid, snelle(re) product oplevering, intensieve samenwerking en bovenal flexibiliteit om kleine veranderingen te volgen. Agile = bewegelijk = flexibel. Agile methoden zijn ontstaan om een probleem op te lossen. Ze zijn ontworpen om als alternatief te dienen om project succes op te leveren, daar waar andere methoden te log bleken. De Scrum is een 15 minuten vergadering over de voortgang.

http://www.youtube.com/watch?v=9DKM9HcRnZ8

Samenwerken, communiceren en leveren

Om project succes te halen moeten klanten en ontwikkelaars samenwerken. Communicatie, veel communicatie, is belangrijk op de product eisen te halen. De focus ligt op het eerder leveren van complete producten. Complexe problemen worden door teams van samenwerkende, getalenteerde individuen opgelost. Tot slot, het team gebruikt een flexibele, lichtgewicht en flexibele project management systeem die in staat is om veranderingen in de klant eis, technologie en markt te volgen.

Voortgang meten in Agile

In deze methode wordt de ‘performance’ gemeten in (1) de mate van samenwerking met de klant (2) vroege product opleveringen (3) samenwerking en andere aspecten de inzet van mensen (4) de mate van flexibiliteit van het Agile project management systeem zelf. In de tabel staan de meetwaarden die kunnen worden toegepast

Agile Waarde

Agile Meting

Samenwerking klant

Communicatie frequentie, communicatie kwaliteit, klant vertrouwen, klant loyaliteit and klant tevredenheid.

Werkend product

Aantal operationele releases, aantal iteraties, builds, testen, demonstraties en evaluaties.

Samenwerking

Team: kennis en ervaring, motivatie, coöperatie, vertrouwen, cohesie en communicatie.

Flexibiliteit

Mate van organisatorisch, management, individueel, proces, ontwerp en technologie flexibiliteit.

3 dimensies van voortgang in Agile

Voortgang wordt in Agile gemeten in samenwerking met de klant, teamwork en flexibiliteit.
Om de flexibiliteit van een Agile project te benutten moet een organisatie in staat zijn om daar mee om te gaan.

Er zijn 3 onderliggende dimensies. De eerste is de flexibiliteit van de organisatie cultuur, zowel bij het management als de individu. De tweede is flexibiliteit in de processen van de organisatie, zijn deze rigide of bewegen ze mee? Als de processen te complex en duur zijn om te gebruiken, dan zou het kunnen dat een Agile project niet uitvoerbaar is. De derde dimensie is flexibiliteit in het product ontwerp of onderliggende technologie om aan te passen bij een verandering.

Bewezen resultaten Agile teams

Klein getalenteerde teams die zich focust om het leveren van een resultaat hebben al tientallen jaren succes. Denk maar eens aan een mariniers in actie, een succesvol verkoop team of een samenwerkend directie team die al jaren groei realiseert.

De 2 typen projecten

Een traditioneel project is gebaseerd op processen, documenten, bureaucratie, regels en een systeem om uitgaven en activiteiten vast te leggen. Binnen zo’n project zijn veel vergaderingen bij te wonen en veel urenlijsten in te vullen.


Een Agile project is gericht op het verzamelen van klantwensen en samenwerking. Constant controlerend of de juiste zaken worden opgeleverd om de klant tevredenheid zo hoog mogelijk te houden.


Ervaring laat zien dat mensen trots op de resultaten, op een constante snelheid werken en zich deel voelen van de organisatie en producten die opgeleverd worden. Ze hebben ook sterkere banden met de klant waarvoor ze een ‘can-do’ mentaliteit uitstralen.

Meer informatie over agile projectmanagement? Neem contact met ons op.